Solweig SM2PDK 70, Stefan SMØPHK och Anders SM7SQD 50 år

Onsdagen den 22 mars 2017 gratulerar vi följande tre medlemmar:

Solweig Johansson, SM2PDK, Byske, fyller 70 år. Den 19 april 1984 skrevs Solweigs T-certifikat #19124 ut och postades till Hagelstigen i Skellefteå, där hon och OM Rolf, SM2KIX, bodde till sommaren år 2000. Då flyttade de lite drygt tre mil norrut, till Byske, där de bor på östra sidan om E4 som drar fram 800 meter från Solweigs QTH. Det är bara en kilometer ner till Byskefjärden där det är öppet hav till Bottenviken.

Stefan Petersen, SMØPHK, Johanneshov, fyller 50 år. Han fick sitt T-certifikat #19226 utskrivet den 6 juni 1984 (det var ingen helgdag på den tiden). Stefan bodde i Södertälje vid denna tid och fram till 1995 (förutom två år i Arboga/SM5PHK) då han flyttade till Tantogatan i Stockholm; alldeles vid Årstabroarna och Årsta holmar, och bara ett par hundra meter från Södersjukhuset. 2007 blev Hammarbyhöjden nytt QTH och där bor Stefan sedan dess. Inga QSL från Solweig eller Stefan har jag hittat ännu.

Anders Jönsson, SM7SQD, Abbekås, fyller även han 50 år. T-certifikat #71120 blev klart den 18 mars 1988. Anders bodde på Ejdervägen till 1990, därefter Idrottsvägen och från 1994 på nuvarande adress. Med varje flytt kom han närmare Östersjön, och bor nu bara 200 meter från hamnen i Abbekås. QSL-kortet här ovan visar “Abbekåsagåsen Joakim” som var en sång framförd av Edvard Persson (den går att lyssna på på YouTube!) och numera åter blivit populär tack vare Hasse Andersson. Enligt QSL-texten på baksidan hade Anders QSO med Axel SM7AST i Helsingborg på 145 MHz FM den 17 juni 1990. Riggen var en Kenwood TS-711E till en home made GP.

Ett stort grattis till våra tre jubilarer, Solweig, Stefan och Anders!

Författare: SM6JSM