Iilo SM6HDQ 80 och Torsten SM3NFB 75 år

Torsdagen den 23 mars firar vi följande två medlemmar:

Iilo Lallo, SM6HDQ, Målsryd, fyller 80 år. Han blev lyssnarmedlem i SSA den 16 januari 1976 som SM6-5989. Drygt tre månader senare, den 26 april, fick han sin signal. Iilo har sedan 1976, och troligtvis ännu tidigare (1953!), bott på Lövåsvägen i Målsryd. Orten har omkring 900 invånare och är belägen c:a 9 kilometer sydost om Borås. Om man går till Google Earth Street View och lägger in Iilos adress ser man en intressant samling antenner på både hus och i trädgård. I lilla Målsryd finns det en amatör till, nämligen sonen Tom som har signalen SM6LRT, och bor c:a 500 meter från Iilo. QSL-kortet tillhörde Lars SM6NT som hade QSO med Iilo den 27 maj 1976 på 145 MHz FM. Båda stationerna tycks ha varit mobila.

Iilo kommer ursprungligen från östra Estland,  alldeles vid ryska gränsen, och I QTC nr 12 2011 kan man läsa om familjen Lallos livsöde där de flydde från både Tyskar och Ryssar under andra världskriget. En historia av svält, krig och umbäranden som till slut slutade lyckligt som Radioamatör i lilla Målsryd. Denna läsning är ett “Måste!”. Har du QTC 12 2011 kvar så börjar läsningen på sidan 36. Annars kan du tanka hem den här: https://www.ssa.se/download/qtc/2011/QTC%202011-12.pdf

Artikeln är skriven av Sven, SM6AHU som numera skriver nyhetsbladet från Radiomuseet i Göteborg.

73 de Roland SM6EAT

Torsten Hjalmarsson, SM3NFB, Sundsvall, fyller 75 år. När han den 14 december 1981 blev medlem innehade han signalen SM7NFB och bodde i Tenhult, söder om Jönköping. I callboken 1989 dyker en fritidsadress i Hammerdal i SM3 upp och senare en “normal” adress i Östersund. Men, från 1992 och fram till åtminstonde 2011 hittar vi Torsten i Vietnam, där han är QRV till en början som XV7TH och efter milennieskiftet som XV9TH, båda med QTH i Hanoi. QSL-kortet här ovan är från den 19 februari 1982 då Torsten hade ett QSO med Anders SM3GT, och kortet här nedan är från 17 april 1992 då XV7TH hade en god kontakt (59) med Leif SMØFWW på 15 meter SSB. Torsten hade en ICOM IC735 och en 5-elements beam.

I QSL-karusellen har de senaste dagarna även XV9TH snurrat. Kortet är från 2005.

Vi gratulerar å det allra hjärtligaste våra två jubilarer Iilo och Torsten!

Författare: SM6JSM