Satellitnavigering bör kunna samsas med vårt band på 23 cm

SSA har sänt PTS en kompletterande skrivelse
inför höstens World
Radiocommunicaton Conference (WRC-19)

Frankrike har vid ett tidigare CEPT-möte (PTA) föreslagit en agendapunkt till WRC-23 om att samexistensen mellan satellitnavigering (t.ex. Galileo) och amatörradio i bandet 1240-1300 MHz skulle utredas. Förslaget röstades ner vid det förberedande PTA-mötet men Frankrike har nu gått ut med brev till de olika telemyndigheterna med en uppmaning om att de nu vid kommande CPG19-9 skall stödja detta förslag. SSA motsätter sig detta.

SSA har därför sänt en kompletterande skrivelse till PTS om vårt 23 cm amatörband. Vår sektionsledare för IARU och VUSHF Mats SM6EAN redogör för bakgrunden och vår uppfattning på våra sektionssidor som du når med denna LÄNK. Här kan du även ta del av den nya skrivelsen till PTS.

Författare: SM6ZEM