Redaktionell slutnot m.a.a. ett importerat korrekturfel

Redaktionell slutnot: I den redovisning av röstningsresultatet, som kom till webbredaktionen i går kväll och som låg till grund för den nyhetsrapport redaktionen förmedlade under natten, fanns ett korrekturfel i Niclas Anderssons namn. Niclas förnamn har olyckligtvis blivit stavat med “ck”.  Redaktionen kopierade den inkommande texten och råkade därmed publicera korrekturfelet.

I stället för det normala, att på enklaste sätt påpeka felaktigheten, för att redaktionen skulle ges en chans att korrigera skriver Niclas ett mejl till följande mottagare: Webbredaktionen, Bulletinredaktionen, samtliga ledamöter i SSA:s styrelse, rösträknarna SM5COP och SM0SYQ samt medlemstidningen QTC.

Niclas skriver i mejlet: “Jag vet inte hur svårt det kan vara att stava ett namn rätt men tydligen har den personen som har hand om hemsidan extremt svårt att stava rätt eller att vara så korrekt i sitt skrivande att man anger personer med rätt stavning. Det finns dessutom rätt stavat i SM Callbook om denna person skulle vara osäker. Dock så återspeglar en sådan här liten sak även hur den/de personen/erna hanterar informationen på hemsidan till medlemmarna. Jag skickade tidigare en notis om rättstavning av namnet men ingen reaktion eller rättelse har framkommit så jag antar att detta återspeglar den synen som styrelsen och föreningen har på sina medlemmar som öppet ställer sig kritik och frågande om föreningens sätt att hantera korrekt information.”

Att hävda att webbredaktionen avsiktligt eller av ignorans struntar i korrekturläsning vittnar enbart om bristande insikt om publicistiskt arbete. Att hävda att redaktionen avsiktligen eller av ignorans skulle förvränga innehållet i nyhetsrapporteringen på ssa.se är inget annat än en ren oförskämdhet. Ett villkor för att redaktionen ska kunna rätta korrekturfel som slinker igenom är att redaktionen får en vink om saken. Redaktionen har inget emot att ett sådant påpekande är hållet i en anständig ton. För Webbredaktionen Erik Nyberg SM7DZV Nyhetsredaktör, tillika korrekturläsare.

2014-03-05

 

 

Författare: SM7DZV