Poströstresultat klart

Poströsträkning för valet till SSA:s styrelse ägde rum onsdag den 5 mars 2014 med början klockan 18.00 på SSA:s kansli. Rösträknare var Rune SM5COP och Ingemar SM0SYQ. Resultatet har publicerats i nyhetsrullen.

Författare: SM7DZV