Dick SM6HNS omvald till SSA:s styrelse

Dick SM6HNS Stenholm omvald för ytterligare två år i SSA:s styrelse. Bilden från SM7-mötet i Borgholm 2011. Foto: Åke SM7NJD
Dick SM6HNS Stenholm omvald för ytterligare två år i SSA:s styrelse. Bilden från SM7-mötet i Borgholm 2011.
Foto: Åke SM7NJD

Dick Stenholm SM6HNS har, vid SSA:s nu avslutade poströstning, omvalts som ledamot i SSA:s styrelse för ytterligare två år. Det står klart sedan rösterna räknats under onsdagskvällen. Dick fick 294 röster, motsvarande cirka 69 procent av de 427 avgivna godkända rösterna. Motkandidaten Niclas Andersson SA0BGA fick 133 röster motsvarande 31 procent av rösterna.

SSA har cirka 5200 medlemmar. Valdeltagandet i poströstningen blev därmed cirka 8 procent. 92 procent av medlemmarna avstod från att rösta. Kostnaden för poströstningen har uppskattats till cirka 30 000 kronor. Priset för varje avgiven röst blev därmed cirka 70 kronor.

Nedan rösträknarnas sammanställning av resultaten.

Resultat av poströstning 2014
Totalt inkomna försändelser: 436, varav 2 för sent inkomna, 1 ej medlem.
Totalt antal valkuvert: 433 varav 2 blanka röstsedlar, 4 ej godkända.
Utfall:
SM6HNS                  SA0BGA
Dick Stenholm          Niclas Andersson
294                                133          

Fördelning per distrikt:
Distrikt SM6HNS    SA0BGA
0              67              43
1               5                0
2             15                5
3             25                8
4             17                8
5             43               18
6             86               18
7             36               32
Utl.            0                1
Tot.       294             133

Sollentuna den 5 mars 2014
Ingemar Thagesson SM0SYQ   Rune Wande SM5COP

 

Författare: SM7DZV