PTS klar med nya provfrågor för certifiering av radioamatörer

PTS logotypePTS har nu upprättat en provfrågebank för certifiering av radioamatörer. Samma uppsättning frågor ska användas oavsett vilken organisation det är står som provförrättare. Innehållet i provfrågorna överensstämmer, liksom tidigare, med riktlinjerna i HAREC.  Frågorna ligger kunskapsmässigt på samma nivå som tidigare.
De nya frågorna ska användas från och med  1 juli 2014.

Antalet frågor i provet har ökats. Samtidigt har provet byggts upp av flervalsfrågor, där varje fråga har fyra svarsalternativ. Eleven ska där markera vilket eller vilka alternativ som är rätt eller fel. Varje rätt svar ger fyra poäng. Provet i reglementen, lagar och trafikmetoder har 30 frågor. Provet i ellära och radioteknik har 40 frågor. 

För godkänt i provet i reglementen mm krävs 105 poäng medan 140 poäng krävs för godkänt i ellära och radioteknik.Utöver detta tillkommer tre frågor i elsäkerhet som måste vara rätt besvarade för att teknikprovet ska bli godkänt.

Flervalsfrågorna gör det snabbare att gå igenom provet. Något problem att hinna med  proven på samma tid som tidigare väntas därför inte. Det finns nu även möjlighet att öva på provfrågorna via en e-tjänst på PTS webbplats.

Läs hela informationen på PTS webbplats.

Författare: SM7DZV