Gunnar SM5IDR 75 och Hans-Olof SM6NKG 60 år

Två jämnt fyllande födelsedagsbarn har vi att fira idag den 31 maj 2014:

SM5IDR
Gunnar Enelid, SM5IDR, Uppsala, fyller 75 år. Han bodde i Bälinge, som ligger en dryg mil norr om Uppsala, den 14 januari 1977 då han blev medlem i SSA. QSL-kortet är från ett QSO med Telemuseum, SKØTM, den 2 februari 1977 på 80 meter SSB.

SM6NKG

Hans-Olof Cederberg, SM6NKG, Västra Frölunda, fyller 60 år. Han blev medlem den 19 mars 1983. QSL-kortet är resultatet av ett QSO på 2 meter FM den 7 juli 1984 med SMØNOE.

Vi hurrar för Gunnar och Hans-Olof!

Författare: SM6JSM