Praktisk provförrättning

På Ham Radio mässan i Friedrichshafen demonstrerar presidenten i RSGB Dave Wilson M0OBW för Wille SA6BET hur en modern provförrättning går till.

I Storbritannien tillämpas numera provförättningar enligt online exam system. Erfarenheterna är mycket goda, eftersom det ger flera fördelar för alla som är med i processen. Inga papper behövs för frågor och svar. Därmed elimineras också risken för skrivfel och man får mer tid till koncentration på uppgifterna. Frågor kan till och med ställas i grafisk form för hantering till rätt svar. Rättningen sker med automatik och provresultatet redovisas direkt med besked för varje fråga.

Dave visade exempel på det här och annat när Wille SA6BET villigt ställde upp vid demonstrationen, som en kandidat inför examen. Online provförrättning förekommer i flera länder och vi vill gärna att det snart blir verklighet även hos oss i Sverige.

Author: SM6ZEM