Händelserik första dag med SSA på Ham Radio mässan i Friedrichshafen

Oliver SA5ODJ och Wille SA6BET fanns på plats i vår monter innan de hastade till deltagandet i Contest University.

Bernt SA6RTJ ägnade sig åt det senaste inom kris- och nödsamband som IARU Reg. 1 arrangerade och ICQ Ham Radio Podcast gjorde en intervju med Hans-Christian SM6ZEM. Mässbesökarna samlades gärna vid vår monter för att vid årets tävling gissa längden på en gyllene koaxialkabel som var uppsatt i en trasslig härva och i hopp om att vinna en Xiegu G90.

 

Ledningen i ARRL besökte oss. Till vänster Jay K0QB, Rick K5UR och Howard WB2ITX. I bilden till höger Bernt SA6RTJ och Ralf SM6YIY med kabelhärvan hängande upptill.

Vi ser fram mot fler begivenheter och med tiden reportage i QTC från dessa dagar.

Author: SM6ZEM