Regler för byte av grundsignal

PTS öppnar i promemorian “Anropssignaler för amatörradio”, som vi erhöll den 19 september 2014, för möjligheten att byta grundsignal. Paragraf 1.8 lyder ordagrant så här:

“För att underlätta för de som anser sig ha fått en olämplig teckenkombination, som t.ex är svår att uttala i telefoni eller sända med telegrafi, har PTS inget att invända mot att dessa ges möjlighet att byta sin befintliga anropssignal till valfri ledig anropssignal i prefixserien SA och med tre bokstäver i suffixet.”

Följande regler gäller vid byte av grundsignal:

En amatör som önskar byta grundsignal måste kontakta SSA (Therese) på telefon 08-58570273 eller therese@ssa.se . Ange skälet till grundsignalsbytet och meddela vilken anropssignal ni önskar. Om den är ledig ombeds ni att betala in engångsavgiften (samma som för ny signal). SSA skriver ut ett nytt intyg med den nya signalen. I SM Callbook kommer både den gamla och nya signalen vara sökbar.

Den nya signalen måste bestå av prefixet SA + distriktssiffra + suffix bestående av tre bokstäver. Ingen annan kombination är tillåten. Märk väl att befintliga SM-signaler endast kan bytas mot en SA-signal. Inga SM-signaler får delas ut.

Eventuella frågor om reglerna mailas till signal@ssa.se ! Frågor om lediga signaler till Therese enligt ovan.

Eric SM6JSM

Författare: SM6JSM