Lennart SM4CJY 75, Peer SM7MME 60 och Tomas SM7VZF 50 år

Fredagen den 10 juli 2015 firar vi tre jubilarer:

CJY_m fotoSM4CJY Lennart Jonsson

Lennart Jonsson, SM4CJY, fyller 75 år. Han blev medlem som SM4-3245 den 18 april 1961, och fick snart därefter sin signal. Lennart har hela tiden bott i Kumla men några år hade han en boxadress i Hallsberg. Fotot är taget under portabeltesten hösten 2007. Lennart är mycket aktiv på banden vilket gett avtryck i arkivet i form av en stor mängd QSL-kort. Han har också flitigt använt sin specialsignal SF4J och har även luftat SE4CJY under nationaldagen. Kortet är från ett QSO med Ingemar SM6CAW den 21 september 1965 på 80 meter CW.

CJY_m

60 år fyller Peer Arkenhult, SM7MME, Malmö. Den 12 maj 1981 skrev Televerkets Radiodivision ut T-certifikat #16980 till honom. Han bodde då på Koralgatan men innan han blev medlem i SSA den 28 januari 1982 hade han hunnit flytta till nuvarande adress. Från och med i år är han Ständig Medlem #685. Peer har varit provförrättare för både SSA och PTS och varit aktiv inom klubbarbetet i Malmö. Jag minns honom bl.a. från Hörrs Nygård i slutet av 90-talet. Tyvärr inget QSL i arkivet.

Vi firar även SM7VZF, Tomas Söderström, som fyller 50 år. Han fick sin signal 1995 och har hunnit med att bo i Finspång (SM5), Landskrona (2006) och från 2010 i Helsingborg; ett par hundra meter från småbåtshamnen och färjeläget. Tyvärr hittar jag inget QSL från Tomas heller.

Ett stort grattis till Lennart, Peer och Tomas!

Författare: SM6JSM