Ingen jubilar men ett 60 år gammalt QSL från Canal Zone

Enligt vårt register finns det idag ingen medlem som fyller 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 91 92 etc. Det kan dock finnas medlemmar vars födelsedagar vi missar eftersom vi inte har födelsedata på alla radioamatörer. Därför, om ni märker att ni saknar någon persons födelsedag (t.ex. din egen!), meddela oss gärna. ALLA medlemmar gratuleras varje år i grattisspalten, men de som fyller jämna år firas lite extra med text och oftast även någon illustration.

KZ5LB

Panama Canal Zone räknades som eget radioland till och med den 30 september 1979, då staten Panama tog över administrationen. Radioaktiviteten hade varit livlig från KZ5 under många år, och det finns numera en Yahoo-grupp på nätet som bara ägnar sig åt KZ5-QSL och andra intressanta radioämnen. De flesta deltagarna har en gång varit stationerade i zonen. QSL-kortet här ovan är från ett QSO på 20 meter CW just idag 60 år sedan, den 9 juli 1955. Det var “Hildy” SM5LL som körde KZ5LB, Bud, vars QTH var Rodman som ligger mitt emot Balboa, på Stilla Havssidan av kanalen.

Författare: SM6JSM