SSA igång i IARU-testen

Lördag – söndag 11-12 juni  deltar SSA med en s.k. HQ-station i den stora iaru-logointernationella tävlingen IARU HF Championship. En tävling som körs samtidigt på telegrafi och telefoni.

Eric SM6JSM på kort tid lyckats samla ihop ett lag som gör att SSA HQ-signal SJ8HQ kommer att vara aktiv på alla band. Laget som består av SA0BVX, SM0CXU, SM0IMJ, SM0SHG, SM3MTR, SM3RAB, SM3WMU, SM5PBT, SM6FKF, SM6JSM, SM7GTD och SM7HVQ delar på band och tider under hela testen. Så bli inte förvånad om du hör SJ8HQ både på telegrafi och telefoni samtidigt på samma band, det är helt i sin ordning eftersom HQ-stationerna tävlar i en egen tävlingsklass som tillåter detta.

IARU-testen är en mycket trevlig test med stor aktivitet från hela världen och som pågår lördag-söndag 11-12 juni 1200 – 1200 UTC . Testmeddelandet är enkelt: RST + ITU-zon. I Sveriges fall är det RST + 18 som gäller. HQ-stationerna sänder däremot en bokstavskombination, t.ex. SSA i vårt fall eller ARRL för den amerikanska HQ-stationen. Förra året deltog många stationer från Sverige och ett trevligt diplom kommer så småningom på posten för de som kör minst 250 kontakter eller 75 multipliers. Dessutom utdelas diplom till vinnaren i zon och land för respektive deltagarklass.

Läs mer i reglerna och framför allt slå på radion och kör!

Författare: SM5AJV