Lars SM3HQB och ett QSO 60 år

Fredagen den 7 november firar vi Lars-Ove Göransson, SM3HQB, Sundsvall, som fyller 60 år. Ove fick sitt T-cert #11828 utskrivet den 12 juni 1975 och den 1 oktober samma år blev han medlem i SSA. Lars-Ove har bott i Sundsvall hela tiden, och från september 1979 på nuvarande adress. Ett stort grattis!

IE_m

Som framgår av ovanstående QSL-kort pågick en hobbyutställning i Filipstad i november 1954, och idag exakt 60 år sedan, den dag SM3HQB föddes, hade Love SM4IE QSO från utställningen med SM4ASI Carl-Erik i Falun på 80 meter.

Författare: SM6JSM