Leif SM6FGN 60 och Lars SA3BZL 50 år

Söndagen den 7 augusti 2016 fyller två medlemmar jämna år:

Leif Larsson, SM6FGN, är 60 år idag. Enligt Radiobyrån är Leif född i Degerfors och där bor han fortfarande den 17 augusti 1972 då han får sitt C-certifikat #10031. Drygt två veckor senare är han medlem i SSA men QSL-kortet härunder visar att han var aktiv redan den 27 augusti. QSO på 80 meter CW med Lars SM6NT som befann sig i sommarhuset vid Fästeredssund (det var förresten QSO #4641 för Lars). Leifs rig bestod av en “hemmabyggd” RX/TX på 10 watt och en dipol. Vintern 1976-77 flyttade Leif inom Degerfors, men på hösten 1977 blev Leif SMØ i drygt sju år och bodde i Handen, “söder om söder”. I 1985 års callbok konstateras att Leif är tillbaka i SM4, nu i Karlstad. 1987 dyker en fritidsadress i Källviken (Kristinehamn) upp, och 1992 blir det huvudadressen. På senhösten 1992 flyttar Leif några mil söderut och hamnar i SM6, Gullspång, och där har han bott sedan dess. I arkivet har vi ett QSL-kort från 7SL6DO (Västgöta Flygflottilj) som den 12 oktober 1976 hade QSO med SL6AL på 80 meter CW. Det festliga är att det var Leif som satt bakom nyckeln på SL6AL och Bengt SM6DEC (diplomredaktör i QTC sedan flera decennier) som körde 7SL6DO! Rapporten 599+ var nog riktig med tanke på att båda befann sig i Karlsborg.

FGN 72

Lars Lans, SA3BZL, Edsbyn, fyller 50 år. Den 13 april 2012 skrev han provet för Tord SM3ALR och den 17 var signalen klar. I QTC nr 6 2012 och i bulletinen för vecka 16 2012 meddelades detta. Lars bor i nordvästra hörnet av Edsbyn, som är beläget i Ovanåkers kommun drygt tre mil väster om Bollnäs (fågelvägen) och har c:a 4000 invånare. Inget QSL i arkivet ännu.

Ett stort grattis till Leif och Lars!

Författare: SM6JSM