Sven SM6AHU 80, Göran SMØDCI 70 och Mikael SM7RZF 50 år

Måndagen den 8 augusti 2016 firar vi tre jubilarer:

AHU 63

Sven Persson, SM6AHU, Kungsbacka, fyller 80 år. Han dyker upp i en callbok för första gången den 15 mars 1958 och den 8 maj samma år blir han medlem i SSA, där han skrivs in som telegrafist. QTH är Svenljunga, men 1962 års E:22a (callboken) meddelar att adressen är Borås. Redan på våren flyttar Sven emellertid till Kungsbacka som därefter blir hans centrala punkt här i livet. En liten avstickare till Onsala kan dock noteras 1973-1979 och till Nittorp i Tranemo kommun 2002-2015. Ovanstående QSL-kort är från den 28 april 1963 då Sven hade QSO med SL6AL Karlsborg på 80 meter CW. Svens utrustning var en “Tx vfo pa input 50 watts Rx R1155 Ant G5RV”. Den 29 december 2000 blev Sven Ständig Medlem #230.

DCI 63

Göran Nilsson, SMØDCI, Nynäshamn, fyller 70 år. Han blev medlem i SSA sommaren 1963 och var med 1:a gången i 1964 års callbok. QTH var Hovsta i Örebro kommun (en mil norr om Centrum utmed riksväg 50), men 1969 flyttade Göran till Nynäshamn, som fortfarande är hans QTH, och från 1989 bor han på samma adress. I 1986 års callbok dyker en fritidsadress i Dyltabruk upp (bara ett par km norr om Hovsta). QSL-kortet är liksom Svens här ovan från ett QSO med Karlsborgs stolthet SL6AL den 10 juli 1963 på 80 meter CW. Görans QTH var fortfarande Hovsta och han sände med 6 watt till en 42 meters longwire.

RZF 89

Dagens yngling är Mikael Ferngård, SM7RZF, Gärsnäs, som fyller 50 år. När han den 7 april 1987 fick sitt T-certifikat #70558 var Mikael redan medlem i SSA som SM7-7358. QTH var Arlöv i Burlövs kommun strax utanför Malmö. Sedan 2003 är Mikaels postort Gärsnäs i Simrishamns kommun, men jag tycker nog att det ser ut som om han bor i Östra Vemmerlöv – en halvmil nordost om Gärsnäs. Tidigare bostadsort var även Sövde, strax söder om Sjöbo. I familjen finns en radioamatör till; det är Mikaels XYL Ann-Louise, som sedan 2005 innehar signalen SA7AKD. QSL-kortet är från den 3 oktober 1989 då Mikael fortfarande bodde i Arlöv, och kan ni gissa vilken hans motstation var? SL6AL förstås, och datumet den 3 oktober. QSO på 144 MHz och första tisdagen den månaden kan bara betyda en sak: NAC-testen på 2 meter! Mikael körde med en Icom IC-275H som gav 60 watt till en 15 elements Yagi, vilket tydligen räckte bra till Karlsborg.

Ett jättegrattis till våra tre födelsedagsfirare Sven, Göran och Mikael!

Författare: SM6JSM