Berth SAØBKY 75 år

Lördagen den 6 augusti 2016 firar vi en medlem som fyller 75 år:

Berth Westling, SAØBKY, Upplands Väsby, skrev up för Robert-Gunnar SMØKCR den 17 april 2010 och fem dagar senare hade han fått sin signal och sitt medlemskap i SSA. Detta meddelades allmänheten genom SSA-bulletinen för vecka 16 2010 och i QTC nr 6. Berth bor i kommundelen Bollstanäs i Upplands Väsby kommun (c:a 42000 invånare), en kommun jag själv växte upp i 1949-1967. 1949 hade kommunen bara drygt 2000 invånare. Jag hittar inget QSL från Berth, men vi hurrar mangrant för dig på 75-årsdagen!

Författare: SM6JSM