Lathund för DMR publicerad

Direkt till “Lathund för DMR” = klicka på logo

Det finns nu en lathund för DMR – Digital Mobile Radio under sektion digital dokument. Publicerad version är 1.3.4. Kika gärna in här på digitalsektionen då och då och vår dokumentsamling för att se om det har kommit ut en ny version av dokumentet.

Trevlig läsning!

73 de SA3BPE

Författare: SM5YRA