Välkommen att köra Straigh Key Day – SKD

Du har väl hållit i träningen med handpumpen? Snart är det dags igen för SKD.
Detta är ingen kontest utan ett tillfälle att verkligen ta ut svängarna och köra telegrafi-QSO i behaglig takt med handnyckel/handpump. Tävlingsmomentet är att köra den vackraste telegrafin!

När? 20 juni 2020 kl. 0800 – 2200 UTC, Midsommardagen.
Var? På kortvågsbanden; 3540-3580, 7020-7040, 10105-10125 och 14050-14070 (KHz). Deltagarna uppmanas till trafik på 7, 10 och 14 MHz för att ge våra icke-skandinaviska deltagare större möjligheter till QSO med oss i Skandinavien.

Hur? Endast CW / telegrafi med handpump (nyckel).

Betyg: I din logg, ska du bedöma motstationens handstil enligt en skala 1,0-5,0, ju högre betyg, ju vackrare – enligt din mening. Slutbetyget beräknas så här (av loggrättaren): Minst fem betyg krävs för att komma med i listan. Kör alltså fler än fem QSO. Sammanlagda QSO-betygssumman delas sedan med antalet erhållna betyg. Maxbetyget är alltså 5,0.

Utmärkelser: SCAG Straight Key Award tilldelas dem som sänder in sin logg.
Loggar: Loggutdragen skall innehålla tre detaljer:

•Egen anropssignal

•Körd motstation

•Betyg på denna motstations telegrafistil.

SCAG – SKD sida (klicka på bilden)

Läsbara loggkopior duger bra.
Loggarna skall vara insända senast en vecka efter trafikdagen.
Bifoga gärna kommentarer och foton. Berätta om upplevelser under SKD.
Sänd loggarna med e-post, till SKD@scag.se
SKD-managern kan då enkelt kvittera loggen!
Om ni absolut vill använda snigelpost, skyll er själva.

73 and BCNU de Lars SMØOY, SKD Manager

Författare: SM5YRA