Lär dej använda Verktygslådan: Förstå Jonosonden

Här är ytterligare en artikel som vi hoppas ska hjälpa fler läsare att förstår hur man kan använda data som presenteras i vår Verktygslåda.

Vi hänvisar i Verktygslådan till fyra olika jonosonder: i Juliusruh på Rügen, i Tromsö, i Lycksele och i Uppsala.

Den 13 januari 2013 publicerade ssa.se en artikel Digisonden radiooperatörens vindmätare, författad av Kjell PB3SM / SM6CPI. Vi hänvisar till den artikeln och hoppas att användbarheten av dessa länkar ökar för våra läsare.

Klicka här för länk till artikeln.

//Erik SM7DZV

Author: SM7DZV