Länder utan QSL-Service

Bland många så kallade “småländer” finns det ingen verksam byrå eller inget medlemskap i IARU, varför vi inte kan sända kort till dessa.

Listan över länder vi inte skickar kort kan förändras, men allmänt gäller att vi bara skickar till medlemmar inom IARU. Kolla gärna på IARU:s hemsida för aktuell lista vilka dessa är.

För närvarande gäller följande länder till vilka vi inte skickar QSL:

3B – Mauritius
3C – Equatorial Guinea
3CØ – Pagalu Island
3DAØ – Swaziland
3W – Vietnam
3X – Guinea
4O – Montenegro
5A – Libya
5R8 – Madagascar
5T5 – Mauritania
5U7 – Niger
7O – Yemen
7P – Leshoto
7Q7 – Malawi
8Q7 – Maldive Island
9N – Nepal
9Q – Zaire
9U – Burundi
9X – Rwanda
A3 – Tonga
A5 – Bhutan
A6 – United Arab Emirates
C2 – Nauru
C5 – Gambia
C6 – Bahamas
CN – Morocco
D2 – Angola
D4 – Cape Verde
D68 – Comoros
E35 – Eritrea
E4- Palestina
E5- So/No Cook
EL – Liberia
EP -Iran
ET – Ethiopia
J5 – Guinea-Bissau
J6 – Saint Lucia
J8 – St Vincent
KC4 – Antarctica
KC6 – Belau
KHØ,1,4,5,8,9, KP1, 5 – US-områden
KP1 – Navassa Island
KP5 – Desecheo Island
P2 – Papua New Guinea
P5 – North Korea
PZ – Suriname
S2 – Bangladesh
S79 – Seychells
S9 – Sao Tome
ST – Sudan
SU – Egypt
T2 – Tuvalu
T3 – Kiribati
T5 – Somalia
T8 – Belau
TJ – Cameron
TL – Central African Republic
TN – Congo
TT – Chad
TY – Benin
V3 – Belize
V4 – St Kitts
V6 – Micronesia
VP6 – Pitcairn Island
VP2E – Anguilla
VP2M – Montserrat
XU – Cambodia
XW – Laos
XX9 – Macao
XZ – Myanmar
YA – Afghanistan
ZD7 – St Helena
ZD9 – Tristan da Cunha
ZK – ZK1, ZK2 ock ZK3

Generellt kan man säga att ungefär 95 procent av korten till många av ovanstående länder har en så kallad QSL-Manager i ett annat land där det finns en fungerande QSL-byrå dit man skall skicka kortet. Kom bara ihåg att noga notera på kortet en via-adress exempelvis 5R8FU via SM5DJZ.

Följande stationer är några, som har klart sagt ifrån att de inte vill hantera sina kort via någon byrå; OK1DOT, XV9DT, XV1A, SMØJHF (ej medl i SSA), HK3JJH, KT6YL, ST2M, PZ5RA, RW6HS.

Ovanstående vill inte ens hjälpa till om man skickar kort-buntar från SSA med bifogade IRC/dollar för att täcka returportot. Vi har vid ett flertal tillfällen skickat kort till flera av dessa stationer, men antingen inte hört av dem, trots e-brev, eller så har de angivit att de vill ha mera pengar än bara för returporto (”At least 10 US-dollars…”).

Å andra sidan kan nämnas W3HNK, Joe, som en exemplarisk QSL-svarare. Även YN4SU (m.fl. call) ställer upp och besvarar våra kort.

Kort ni skickar via byrån kommer naturligtvis att i de flesta fall skickas vidare till de olika ländernas QSL-byrå, men många länder har en alltför lite byrå eller dålig aktivitet så risken är stor att inget svar kommer. I några fall får ni korten i retur med vidhäftad lapp om orsaken till varför det inte kan skickas ut.

Kort som inte kan vidarebefordras

QSL-kort som kommer till SSA:s byrå som skall vidare till de länder där vi inte har något utbyte, det vill säga länder som ej är med i IARU, returnerar vi med en returlapp som innehåller lite information om varför kortet inte har vidaresänts.

Det kan finnas en manager som inte vi känner till eller att man själv vill kosta på att skicka kortet direkt med alla SASE och dollar men vi har inte tid och möjlighet att forska bland alla manager-listor som flyter omkring utan det som står på kortet gäller.

Det finns även den del länder som har medlemskap i IARU där QSL-byråns aktivitet är mycket låg. Bland annat 3DA, 6Y, 9G, H4, ZF och YJ med flera. Det finns även en del gamla sovjetstater med bristande QSL-verksamhet exempelvis i Kaukasusområdet som 4J, 4K, EK. Till dessa försöker vi få in korten via olika adresser. Ibland lyckas det och ibland kommer breven i retur. Andra länder som Z3, ZA har tyvärr dålig ekonomi så att de inte har råd att hämta ut våra kort till sina medlemmar.

Author: SM5DJZ (SK)