Ingen jubilar idag – men ett 80 år gammalt QSO!

Vi har ingen jämnt fyllande medlem att fira idag, så jag visar upp ett intressant QSL från idag exakt 80 år sedan.

G5CH 35

Det var G5CH, Mr Hampson i Cheetham, Manchester, som på 40 meter telegrafi hade QSO med en SM7RA. Rapporten 469 var väl inte överväldigande, men det kördes nog QRP från båda hållen. SM7RA kan ha varit Tore Sandén i Falkenberg (som låg i SM7 före andra världskriget). Se Gratulationsarkivet för den 5 maj i år, där jag med hjälp av Gunnar SMØALD försökte reda ut begreppen runt suffixet RA.

Författare: SM6JSM