FCC avskaffar avgiften för anropssignaler

Amerikanska FCC – motsvarigheten till vårt PTS – kommer att ta bort avgiften för att ansöka om personliga anropssignaler, så kallade vanity calls.

Man har kommit fram till att administrationen av avgifterna kostar mer än vad man får in, och i stället för att höja dem, väljer man att ta bort dem helt. Ännu dröjer det dock några månader innan förändringen gått igenom byråkratin och kan träda i kraft. Mer finns att läsa på arrl.org.

Författare: SM5PHU