Lorentz SM3YQS 85 och Rolf SM6VTO 80 år

Fredagen den 22 maj 2015 firar vi dessa två jubilarer:

85 år fyller Lorentz Sandlund, SM3YQS, hemmahörande i Kramfors, närmare bestämt Frånö, 3 kilometer sydost om centrum. Den 2 februari 2004 fick Lorentz sin signal, och passade på att bli medlem i SSA samtidigt.

80 år fyller SM5VTO, Rolf Högqvist. Han fick sin signal 1995 och i majnumret av QTC 1999 meddelades att Rolf blivit medlem i SSA. Han bodde vid denna tid i Älvkarleby kommun sydost om Gävle, men bor numera i grannkommunen Tierp.

Vi gratulerar våra två medlemmar!

Författare: SM6JSM