FRO: SL-test 11 november

FRO genomför SL-Testen den 11 november.

Testen är indelad i två klasser och genomförs på både 40- och 80-metersbandet.

  • 12:00 – 13:00 CW (telegrafi) frekv. 3525 – 3575 kHz, 7010 – 7040kHz.
  • 13:15  – 14:15 SSB (telefoni)  frekv. 3650 – 3750 kHz, 7060 – 7130kHz.

 

Alla deltagare som sänder in loggar får ett diplom.

Bästa SL-station och bästa övrig station i respektive klass belönas dessutom med en plakett.

Regler och mer information om testen hittar du på www.fro.se.

Author: SM5YRA