IARU Region 1 General Conference

Alla delegater

Region 1 (Europa/Mellanöstern/Afrika) av IARU – den internationella amatörradiounionen höll sin ”General Conference” den 1-4 November i Zlatibor i Serbien. Dessa konferenser hålls vart tredje år – den senaste konferensen 2020 var helt ”virtuell” på grund av CoVid-situationen. Årets konferens var även en sista ”peppning” inför WRC-23 konferensen i Dubai (nov/dec i år)  där IARUs experter deltar och skall ”lobba” för att vi även i fortsättningen skall få nyttja våra frekvenser. I konferensen var drygt 60 av regionens 102 medlemsorganisationer representerade. Frågor som diskuterades var allt från contest-format och deadlines för loggar hela vägen till ungdomsverksamhet och formerna för ”Rävjakts”(ARDF)-VM.  Frågorna hade som brukligt förberetts noga i flera förmöten i nordiska NRAU där vi kom överens om en gemensam nordisk position i många av frågor.

Nordiska gruppen: Fr v Marrku OH2BQZ (SRAL), Henni OH1ESI (ordf i Youth WG), Mats SM6EAN (sekreterare i EC), Ole LA2RR (vice ordf i IARU), Jens SM0HEV(SSA) och Verner OZ5TG(EDR)

Den svenska ”delegationen” bestod av Jens/SM0HEV som även hade NRRL (Norges) fullmakt. Även Mats/SM6EAN deltog, dock i egenskap av sekreterare i ”Executive Committee” (”styrelsen”) för IARU R1.  En mer utförlig rapport från mötet kommer i decembernumret av QTC.

Author: SM0HEV