Fina svenska insatser i årets WPX-test

CQWPX har nu lagt ut råsiffrorna – “claimed scores” – från både SSB- och CW-delarna på sin hemsida. Vi noterar att några SM-stationer håller sig väl framme i sina respektive klasser:

SSB:
5:a i världen på 20 m, Single Operator High Power : SJ2W, Micke (SM2WMV)
5:a i världen på 160 m, Single Operator Low Power: SM6FJY, Yarl

CW:
2:a i världen på 80 m, Assisted Low Power: 8S0DX, Leif (SM0DSG)
2:a i världen på 160 m, Single Operator Low Power: SM7MX, Rolf (SM5MX)
8:a i världen på All Bands, Assisted QRP: SM0THU, Anders

Grattis! säger redaktionen och hoppas att placeringarna står sig efter den ytterst noggranna UBN-rättning av alla
insända loggar som nu förestår, eller – ännu hellre – att sållningen leder till positiva förflyttningar!

Författare: Kansliet SM5HJZ