Rapport från NRAU Baltic 2015

Simonas LY2EN hälsar och tackar er som deltog i NRAU Baltic 2015.
Klicka för förteckning över inskickade loggar.
Claimed scores kommer att publiceras efter det att tiden gått ut för att skicka in loggar.
Mer info här.

SM7DZV Erik
Share