Rapport från NRAU Baltic 2015

Simonas LY2EN hälsar och tackar er som deltog i NRAU Baltic 2015.
Klicka för förteckning över inskickade loggar.
Claimed scores kommer att publiceras efter det att tiden gått ut för att skicka in loggar.
Mer info här.

SM7DZV Erik