Ladda ned: Regler för repeaterstyrning från och med första januari i år

Urban SM5OXZV_3W
Längst ned i artikeln kan du ladda ned SSA:s norm för repeatrar.
– Observera att det är en norm, inte en lag. Normen ska mer ses som riktlinjer, betonar Urban.
Men PTS kräver att alla repeatrar nu ska ha signal för identifiering.

2015-01-14 klockan 22:50: Sidan 2 i nedladdningsbar repeaternorm uppdaterad.

Inför årsskiftet uppmärksammade några medlemmar de nya reglerna för repeaterstyrning. Vi länkade då till en sammanställning baserad på ett IARU-möte i Sydafrika, där det sas att alla skulle ha bytt till CTCSS subtonsöppning senast vid utgången av 2014. Vid ett senare möte i Wien modifierades beslutet. Här presenterar SSA:s repeaterfunktionär Urban SM5OXV vad som gäller i Svergie sedan årsskiftet.

– Det vi nu tillämpar i Sverige är SSA:s  norm,  som bygger på IARU:s riktlinjer för repeaterar, säger SSA:s repeaterfunktionär Urban SM5OXV.

Beslut och påbud om subton
– DARC motionerade till mötet i Sydafrika om att införa subtoner i tätbefolkade områden. Vi förde en diskussionston om hur vi skulle göra här i Sverige och kom fram till att SM0, SM Örebro län, SM5, SM6 och SM7 var tätbefolkade, säger Urban.
– Resultatet av mötet i Sydafrika blev att alla skulle gå över till subtoner till årsskiftet 2014/2015. Det blev ett ramaskri runt om i regionen, inte minst i Tyskland där han som hade motionerat om förändringen inte blev mycket värd.

… och motbud från wienmötet
– Därför togs frågan upp igen på mötet i Wien. Där beslutade man om att gå tillbaka till det som var innan d.v.s. till att uppmuntra användning av subtoner. Beslutet innebar också att att nya repeatrar från och med första januari 2015 skall ha subtonsöppning.

Sverige följer IARU
– Vi i Sverige följer IARU på alla punkter, utom i att vi tillåter mera effekt, säger Urban.
– Vi har bara ett fåtal repeatrar, ca 20 stycken, som kräver subton hela tiden. De flesta går att öppna med subbton och 1750 Hz och även DTMF.

Norm och inte lag
– Observera att vår norm inte är en lag. Normen ska mer ses som riktlinjer, betonar Urban.

Krav på stationssignal
– Jag har därför ändrat lite i repeaternormen. Jag har bytt till bör i stället för skall, utom där det det finns uttalade krav från PTS, bland annat om stationssignal för identifiering.

Ladda ned SSA:s norm för repeaterar

Klicka på bilden för att ladda ned SSA:s repeaternorm.

 

 

Författare: SM7DZV