IARUs ungdomsatsning YOTA får 5000 dollar från YASME-stiftelsen

Yasme-stiftelsen har beslutat anslå 5000 dollar till IARU Region 1, till stöd för YOTA – amatörradioaktiviteter bland unga.

Stiftelsen har också kungjort namnen på två av 2014 års mottagare av The Yasme Excellence Awards. Utmärkelsen går till Lisa Leenders, PA2LS, ordförande för arbetsgruppen för ungdom inom IARU Region 1, och till Florin-Cristian Predescu, YO9CNU, för deras arbete med att organisera och stödja Youngsters on the Air (YOTA) och amatörradioaktiviteter för unga.

– Det är glädjande att Lisa Pa2LS och Cristian YO9CNU uppmärksammas internationellt för det fina arbete som de gör för unga radioamatörer inom ramen för olika YOTA aktiviteter, kommenterar SSA:s ordförande, Tore SM0DZB. Genom donationen till IARU region 1 kan nu ytterligare ungdomsverksamheter dras igång.

YASME-stiftelsen är ett icke-kommersiellt företag, som är organiserat att leda vetenskapliga och utbildningsinriktade projekt som är anknutna till amatörradio. Hit hör DX-ing (långdistanskommunikation) samt introduktion och stöd till amatörradfio i utvecklingsländer.

TNX för tips: Urban SM5OXV och Tore SM0DZB

Författare: SM7DZV