Bli Sändaramatör uppdaterad för att stämma med PTSFS 2012:3

omslag_bli_sandaramatorSSA:s grundbok för utbildning av nya radioamatörer har anpassats för att stämma med PTS nya föreskrifter, som gäller från 1 oktober 2012.

Boken Bli Sändaramatör har utgått.

SSA:s grundbok för blivande sändaramatörer har nu reviderats. Revideringarna bygger på Post- och telestyrelsens nya föreskrifter PTSFS 2012:3, som gäller från 1 oktober 2012. Uppdateringen av boken har gjorts av bokens författare Jörgen Norrmén, SM3FJF. Till hjälp med korrekturrättningar, har han konsulterat SSA:s tidigare ordförande Gunnar Kvarnefalk, SM0SMK, samt Ingvar Bergström, SM3GFN, som tillika är utbildningsansvarig i Jemtlands Radioamatörer, SK3JR.

  • Revideringarna gäller för all amatörradiotrafik. Uppdateringen av läroboken är därför ingen handling som bara gäller för blivande radioamatörer, säger Jörgen Norrmén SM3FJF. Alla bör känna till reglerna. Därför har vi lagt ut dem på ssa.se så att samtliga radioamatörer lätt ska kunna ta del av dem nu direkt.

Revideringarna med de nya reglerna finner du i vår dokumentsamling, filen heter:
Samlingsdokument 141218

  • Det har varit roligt och en förmån att ha fått tillfälle att uppdatera utbildningsboken Bli Sändaramatör – Grundutbildning, sjätte versionen, säger Jörgen. Revideringarna var planerade direkt efter jul men drog ut något på tiden eftersom jag fick göra fler tjänsteresor än vanligt i mitt jobb.
  • Revideringarna kommer framledes att finns här på SSA:s webbsida under fliken Sektioner Utbildning. Den tryckta revideringen kommer även att följa med samtliga utbildningsböcker som säljs från SSA HamShop. Vi undersöker även möjligheterna att på något sätt komplettera ljudboken med dessa tillägg.

sm3fjf

SM3FJF Jörgen Norrmén

 

Författare: Kansliet SM5HJZ