Beslut om ändrad delegation till SSA

Som tidigare aviserats,  har PTS nu beslutat om att ändra i delegationen till SSA. Den viktigaste ändringen är att SSA nu skall genomföra certifikatprov digitalt (se tidigare artikel). Proven kan genomföras på svenska och engelska. Vidare ansvarar nu SSA för den tekniska förvaltningen av  provfrågebanken och vi skall även tillhandahålla övningsproven.  Den nya delegationen gäller från idag, 221201.  Den som vill prova på de nya övningsproven kan nu göra det på webplatsen examen.ssa.se
En omedelbar konsekvens av den nya delegationen är att prov inte längre kan utföras med dom gamla ”pappersproven” och att provförrättarna måste genomgå en utbildning på det nya provsystemet för att fortsatt kunna vara auktoriserade. Utbildningen är i full gång: ett tiotal provförrättare har redan ”gått i mål” och ett flertal kommer att bli klara inom kort så att vi får till stånd en god täckning av provförrättare över riket.  Efter en inkörningsperiod under december räknar vi med ”reguljär drift” av provförrättningarna fr.o.m. Januari.

Författare: SM0HEV