Novice klass i tyskland

Från och med den första januari 2023 har Tyskland förmodligen en ”N-klass” licens. Just nu håller tyska Bundesnetzagentur (=deras PTS) titta över möjligheten om att lägga till en tredje licensklass. N-klass är en novis licens. Just nu har man en ”E-klass” licens samt en ”A-klass” som motsvarar vår ”F”

Om allt går i lås, blir det anropssignaler på bandet med prefixet DN. Man använder nu DN-anropssignalerna för utbildningsändamål under överinseende av en licensierad radioamatör.

länk = klicka på bilden

 

Författare: SM5YRA