Årsmöte och hedersutmärkelser

SSA:s årsmöte har nu avhållits planenligt. På grund av pandemin har vi även i år varit förhindrade att hålla ett fysiskt möte. I stället har samtliga medlemmar haft möjlighet att fram till den 17 april lämna kommentarer, ställa frågor och rösta per brev, e-post eller online.

Årsmötesprocessen kröntes med ett avstämningsmöte den 24 april där de avgivna rösterna räknades och protokollfördes. Nytt för i år var att avstämningsmötet streamades på Youtube. De som missade att titta kan se ”reprisen” genom att klicka på bilden nedan.

Anders SM6CNN lämnade styrelsen efter tio år, varav de sista sex åren som ordförande, och överlämnade ordförandeklubban till Jens SM0HEV. Som ny i styrelsen välkomnades också Thomas SM2OAE.

Bengt Karlsson SM6TOB tilldelades SSA Eldsjälsstipendium på 3000 kr för sina stora insatser som primus motor i SMFF- och Svenska Sjöar-projekten. Dessa projekt stimulerar aktivering av våra kortvågsband och förmågan att snabbt, var som helst, sätta upp en fungerande kortvågsstation.  Aktiviteterna bidrar till att synliggöra amatörradio för de som besöker reservaten.

Anders SM6CNN tilldelades hedersmedlemskap med följande motivering:

”Anders har varit föreningens vice ordförande i fem år och därefter ordförande i ytterligare sex år. Han har outtröttligt och med stadig hand hållit i taktpinnen och sett till att styrelsearbetet aldrig saktat ned. Han har varit drivande i att säkra god kvalité i de uppgifter som SSA utför åt PTS och han har säkerställt att såväl styrelseledamöter som övriga funktionärer haft tydliga ansvarsområden. Anders har också mycket förtjänstfullt representerat SSA i internationella sammanhang och tjänstgjort i IARU Region 1 exekutivkommitté.”

Author: SM5PHU