Allt är inte krypterat – SM5RVH

The sky is (not) the limit…men allt är inte krypterat!

Helixanten för Inmarsat…Allt är inte krypterat

SM5RVH/Robert från Nyköpings trakten har skrivit några intressanta artiklar genom åren.En del har publicerats på SK5BN’s hemsida. Robban har även varit min första gäst ”i rampljuset” Länken hittar du här på ssa.se/distrikt5/i-rampljuset.

I beskrivningen hittar du hur SM5RVH har gått till vägen att avkoda satelliter från bland annat Inmarsat. Du kan ladda ner pdf-en + alla bilder längst ner på sidan.

”Inmarsat är ett företag med huvudsäte i Storbritanien och har intressanta system av satelliter som radierat radiofrekvent energi över oss i flera decennier. De nyttjas för olika former av kommunikation såväl för ”pleasure” som ”emergency” och allt däremellan. Ett av dessa system nyttjar relativt låg frekvens, omkring 1,5 GHz för sändningsriktning från satellit mot jorden. Signalerna från satelliten Inmarsat-4A F4 som ”hänger” i den geostationära banan 25 grader ost kan med enkelhet tas emot med en enkel antenn och SDR mottagarlösning och avkodas medelst mjukvaror som är fria att ladda ner från nätet.
Notera att jag INTE avser att i detalj beskriva hur mjukvarorna installeras, det har redan flertalet duktiga skribenter publicerat på nätet. Däremot finner ni här nedan länkar till lämpliga källor.”

Antenn:
För flera år sedan vann jag en auktion på Tradera med bla två st Helixar för just Inmarsat. Dessa har fått ”mogna” och är nu redo för att börja jobba. Tillverkaren är Seavey Engineering Associates Inc. som sålde dessa helixar i kombination med en parabolisk reflektor. Jag mätte dessa helixar och kunde konstatera att de visar perfekta värden gällande SWR så nästa steg blev att montera en av dessa på en kombination av två galler från några 2,4 Ghz antenner. Inuti plaströret med kortsidan bortskruvad. där helixen matas ”bakifrån”. Helixen tittar således in i parabolreflektorn. Helixen monterad centrerat på reflektorn. Notera den semirigida, korta koaxialkabeln i bakkant på helixen. Helix och parabolisk reflektor i bekväm lutning och riktad 25 grader ost!

Mottagare:
Jag har nyttjat en SDRPlay RSP-1 som genomgått mindre förädling 😉 i formen av att bli omsvept av självhäftande koppartejp (finns på Kjell o Co). Om denna åtgärd förbättrat mottagningen låter jag vara osagt men jag har möjligen hjälp till att minska eventuella från mottagaren genererade
spurioser. Jag har därefter vädersäkrat den medelst en mindre plastpåse. Mottagaren sitter i direkt närhet till helixens matningpunkt, detta för att hålla kabelförlusterna till et minimum och därtill slippa nyttja någon lågbrusig preamp. RSP1:an matas sedan med en USB-förlängningskabel som är
ansluten till en dator i radioschacket.

Ta emot signaler:
I mitt fall nyttjar jag SDRUno som mjukvara styra mottagaren och för att leta efter och se spektrala bilder av energi i frekvensbandet ca 1535-1600 Mhz. Då Inmarsat-4A F4 har flera i det närmaste kontinuerliga sändningar kunde jag snart finna åtminstone en STD_C-meddelande frekvens på 1537,100 Mhz. I mitt fall har jag tyvärr inte lyckats kalibrera min mottagare till exakt rätt frekvens varvid bilden här nedan visar fel frekvens. På denna frekvens skickas bla navigationsvarningar likt det vi kan se utsända via Navtex på långvåg och efter ett par timmar finner jag nu flertalet Mayday Relay i loggen. Andra sannolikt intressanta broadcastmeddelande skickas ochså här över och det kommer stooora mängder ;-), så det finns en hel del att dyka ner i 😉 Programmen jag använder, utöver SDRUno inställd på ”utmatning till Virtualcable”, mode = ”Digital samt 6 kHz bandbredd, är SyctaleC och SyctaleC.QuickUI.

Se https://www.hagensieker.com/wordpress/2019/08/21/syctale-c-for-decoding-inmarsat-std-c-egcmessages/
för en bra beskrivning hur du installerar en del av programmen.

O vad finns mer?:
Lite högre upp i frekvens finner man flertalet signaler med varierande bandbredd. 12 kHz bandbredd är lämpligt för de tre (3) signaler som finns till vänster här nedan i bilden. Dessa avkodar du med programmet JAERO. I dessa 10,5 kbits kanaler (du ställer in ”speed” i en klickruta i programmet) finner du en hel del flygrelaterade ACARS-meddelanden. https://github.com/jontio/JAERO/releases/download/v1.0.4.13/jaero_1.0.4.13-dirty-
En hel del matnyttigt kan även läsas på https://jontio.zapto.org/hda1/jaero.html Den högra ”bulan” här nedan är en 8,4kbits/kanal där det ofta hörs telefonsamtal. Den spektrala energin syns under telefonsamtalet men försvinner när samtalet upphör. Det verkar som om dessa telefonsamtal kan höras på var 5:e kHz i området 1546,125 – 1546,180 MHz (notera ev fel pga det jag omnämnt kring min okalibrerade mottagare). Jag ställde in scanningen mellan ovan frekvenser med 5 kHz step och 6kHz bandbredd samt lämplig threshold och jag kunde höra när olika okrypterade telefonsamtal uppstod och avslutades på de olika frekvenserna. O det är ur JAERO som avkodningen sköts och man kan under tiden för samtalet se i fliken ”Sus” text med bla Call_progress. Telefonsamtal och annan avkodad information medelst JAERO indikeras, när den tycker signalen är trevlig och avkodningsbar, i displayfönstret för Constellation med fyra (4) grupperingar likt bilden ovan. Du finner säkert även kommunikation som har lägre överföringshastighet ”speed”, 600 och 1200 bit/s är vanligt förekommande var i man kan finna ytterligare ACARS-meddelanden. Lämpligt är då att köra med 4 kHz bandbredd.

Här ovan ett smakprov på en del av de frekvenser jag funnit aktivitet på.
Lycka till

Länk till pdf + alla bilder

mvh Robert Hellberg SM5RVH

 

 

Author: SM5YRA