Radioklubben blev digital under pandemin

Läs hela artikel = klicka på bilden!

Lindesbergs Radioklubb / SK4EA uppmärksammades i en artikel på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida. Där finns ett inlägg på om Radioklubbens användande av digitalt stöd under pandemin.

Studieförbundet Vuxenskola har besökte radioklubben tidigt i höstas skriver SM4EPR/Mats.

– Jag är glad att vi lyckades hålla liv i cirkeln och fortsatte att sprida kunskap och nyheter om teknik och händelser inom amatörradio – trots de utmaningar som vi ställdes inför. Jag är även glad för det förberedande arbete som vi gjorde inför höstens cirklar då vi fick börja ses igen, säger Mats.

länk till klubbens hemsida = klicka!

 

Författare: SM5YRA