Shaping the Future

IARU Region 1 programmet  ”Shaping the Future”,  som är ett resultat av bland annat den Workshop som vi berättade i Oktober, börja nu ta form.  Läs mera om programmet på IARU:s websida!
SSA har anmält intresse i frågor som rör utbildning och fortbildning av radioamatörer. Vi finns med i ”Team SO4” som har som fokus ”Experimentation, innovation and creativity are central to the amateur service, which is publicly recognised as the leading non-commercial authority on wireless communication”. Vi kommer även att bevaka det område som ”Team SO5” arbetar med, som också är utbildningsrelaterat.

Författare: SM0HEV