World Radio Day 2024.

Varje år den 13e februari är det World Radio Day och detta sedan 2012. Årets tema är: ”A Century Informing, Entertaining and Educating”

Världsradiodagens tema 2024 belyser radions anmärkningsvärda förflutna, relevanta nutid och löfte om en dynamisk framtid. Looking Forward to Radio’s Next Centur.

Årets tema. Läs mer genom att klicka på bilden.

UNESCO inbjuder den världsomspännande radioindustrin i alla dess många former – kommersiella, offentliga, ideella – att delta i detta globala firande av mediet vid denna speciella och avgörande tidpunkt i dess sekelövergripande resa.

2024 års observation höjdpunkter: Radions outplånliga historia och dess kraftfulla inverkan på nyheter, drama, musik, sport … Radions pågående nyttovärde som ett relativt fritt och bärbart allmänt skyddsnät under nödsituationer och strömavbrott orsakade av naturkatastrofer och mänskligt skapade katastrofer som stormar, jordbävningar, översvämningar, värme, skogsbränder, olyckor och krigföring.

Källa+bild: www.unesco.org

Author: SM5YRA