Bidrag till nybörjarutbildning och digitalt utbildningsmaterial

Styrelsen har beslutat att permanenta det bidrag om 3000 kr  som medlemsklubbar kan få när man hållit en nybörjarutbildning. Kraven för att få bidrag är att det finns en skriftlig läroplan, att kursen är öppen för alla,  att den annonseras i förväg i någon av SSA:s kanaler, att den innehåller ett antal lärarledda träffar samt, slutligen,  att några av deltagarna faktiskt genomför ett certifikatprov. En extra bonus om 1000 kr kan erhållas om man använt SSA:s lärplattform SSA-Akademin för kursen. Nytt är också att klubbar som utvecklar digitalt material för publicering på SSA-Akademin (och som därmed kan användas av andra klubbar) kan få ett bidrag på upp till 10.000 kr för att täcka en del av utvecklingskostnaderna. Detaljer kring reglerna och hur man ansöker finns här nedan (och under fliken Dokument/Styrdokument)

.Utbildningsbidrag_Policy_2024-01-30

Author: SM0HEV