“Hackspetten” är nu kulturarv…

Duga-1 radar anläggning i Ukraina (bild: vice.com)

Kan ni tror det… radioamatörs mest hatade QRM radar “Hackspetten” har blivit skyddad kulturarv! Strax innan katastrofens 35-årsjubileum har Ukraina förklarat att den enorma radaruppsättningen Duga-1 är ett skyddat kulturminne. Anläggningen är stor med sin 700 meter längd och 135 meter höjd. På avstånd verkar det vara en massiv mur eller början på en bur. Ukraina vill att zonen och dess byggnader ska bli en UNESCO: s världsarvslista, och detta är ett viktigt steg i den processen.

För trettiofem år sedan orsakade en olycka i Tjernobyls kärnkraftverk i Ukraina två explosioner som bestrålade omgivningen. Det var en av de värsta kärnkraftskatastroferna i världshistorien, och mer än tre decennier senare är området runt anläggningen fortfarande en uteslutningszon. De omgivande byggnaderna, kärnkraftsanläggningen och det gigantiska radararrangemanget Duga-1, övergav plötsligt och lämnades att förfalla under årtionden.

Konstruerat 1972 var radarsystemet tänkt att vara ett tidigt varningssystem för inkommande ballistiska missiler. Om Amerika planerade att neka Ryssland skulle Duga-1 varna sovjeterna. När Duga-1 kom igång någon gång i mitten av 1970-talet märkte radiooperatörer runt om i världen en konstig signal från Ukrainas skogar. Systemet var så kraftfullt att det stör några frekvenser med ett irriterande dunkande ljud. Radioamatörer kallade signalkällan “Den ryska hackspetten” på grund av det upprepade hackande ljudet som lät som en sorts hackspett.

 

Källa: QRZ.com

Author: SM5YRA