En miljon till Världsarvet Grimeton

Camilla Lugnet, VD Världsarvet Grimeton (bild: Grimeton.org)

Kungl. Vitterhetsakademien har beviljat medel ur Lars Lawskis fond för kulturmiljövårdande insatser av kulturhistoriska byggnadsverk. Världsarvet Grimeton är ett av de sexton projekt som bedöms ha stort kulturhistoriskt värde och som alla är tillgängliga för allmänheten, och därmed har tilldelats 1 miljon av de totalt 23 miljoner kronor fonden valt att stödja för att främja svensk kulturmiljövård.

Läs mer om Grimeton + Kungl.Vitterhetsakademien = klicka på bilden.

 

 

 

 

 

– Denna miljon är varmt välkommen och vi är så glada att Vitterhetsakademien ser värdet i att bevara radiostationens unika byggnader. De har två mindre kringbyggnaderna är lite som ”grädden på moset” för området, de fyller sin funktion men avviker estetiskt i den annars så fina och välbevarade miljön. Vilket också är anledningen till att de tidigare alltid nedprioriterats till fördel för andra högre prioriterade underhållsprojekt. Vi hade ansökt om medel för att kunna restaurera båda byggnaderna till sin forna glans, de medel som vi nu har fått är ett gott tillskott till att påbörja detta arbete och i alla fall få färdigt ett av husen, säger Världsarvet Grimetons VD Camilla Lugnet.

Author: SM5YRA