Västerås Radioklubb 80 år

Västerås Radioklubb bildades 1943 och fyller således 80 år i år.  Klubbens jubileumsmiddag med ett 50-tal medlemmar och inbjudna gäster hölls den 11 maj på Officersmässen i Västerås.  SSA var på plats i form av distriksledare Urban/SM5OXV och ordförande Jens/SM0HEV. Den senare började för övrigt sin amatörbana i VRK under mitten av 1970-talet. Jens överräckte SSA:s jubileumsgåva i form att ett inramat orginalexemplar av ett nummer av Populär Radio från 1943 till VRK:s ordförande Donald/SM5ACQ.  Vi önskar VRK lycka till med nästa 80 år!

SSA:s jubileumsgåva överräcks – Bild: Krister/SM5KRI

Author: SM0HEV