Välkommen till SSA:s HelpDesk

Owe Sjöstrans SM7XBI och Joakim Nilsson SM7WNM avstämmer slutsteget till DX-stationen under årets Internationella Fyrhelg vid Ölands Norra Udde.  Radiostationen behöver inte vara ihopkopplad med en internetansluten dator för att operatören ska kunna dra nytta av hjälpen. Men när bilden togs var vår HelpDesk inte implementerad.  FOTO: Mats SM7BUA
Owe Sjöstrand SM7XBI, till höger,och Joakim Nilsson SM7WNM avstämmer DX-stationens V-beam under årets Internationella Fyrhelg vid Ölands Norra Udde.
För att operatören ska kunna dra nytta av Helpdesk behöver radiostationen inte vara ihopkopplad med en internetansluten dator. När bilden togs vår HelpDesk ännu inte hade implementerats.
FOTO: Mats SM7BUA

Första  publicering 29 augusti 2014.
”Genom Internets tillkomst har hela hobbyn förändrats. Många hjälpmedel har gjort DX-jakten intressantare.” Orden kommer från Kjell Nerlich SM6CTQ. Hobbyn han talar om är amatörradio.

Allt sedan jag tillträdde som webbredaktör, för drygt tre år sedan, har jag sökt ett sätt att på SSA:s hemsida erbjuda ett praktiskt, omedelbart och lättillgängligt stöd för radiooperatörer on-the-air. Nästan alla uppgifter som behövs finns på Internet. Det handlar därför om att hitta, välja och förpacka informationen på ett bra sätt. Jag hoppas att upplägget av vår HelpDesk ska göra tillvaron enklare för radioamatörer som samtidigt ligger on-line på nätet. Till höger, under rubriken HelpDesk, presenterar vi det vi kommit fram till.

Gör SSA:s hemsida till din startsida på nätet
Gör det lättare att ta del av vår Helpdesk. För att du enkelt ska kunna nå vår Helpdesk och få svar på frågor om konditioner och annat kan  du göra vår hemsida till din startsida på nätet.

Praktiskt, omedelbart och lättillgängligt stöd
HelpDesk består av ett antal direktlänkar till andra webbplatser. När du pekar på länken, får du i de flesta fall upp en rad med förklarande text. I de fall sådan text saknas förutsätts att menyrubriken utgör tillräcklig information. Den förklarande texten hänvisar i flera fall till artiklar vi publicerat på ssa.se, och som nu finns i Återvinningen.

Återvinningen är en kategori vi använder för artiklar som inte är direkt tidsbundna och har allmänt intresse. Återvinningen återfinns under fliken Nyheter i den horisontella huvudmenyn. För att göra det ännu lättare har vi också lagt in en direktlänk till Återvinningen (under rubriken Radnyheter).

Jag vill framhålla att vi arbetar med ett begränsat utrymme och att syftet är att underlätta för radioamatörer on–the-air. Antalet länkar under HelpDesk  kan därför inte öka mer än marginellt utöver de som redan finns idag.

Områden för HelpDesk
Helpdesk innehåller länkar som berör följande områden:
– Prefix
– Cluster
– Egen hörbarhet – Reverse Beacon
– Frågor som rör rymdväder och solaktivtet
– VoaCap vågutbredningsprognos
– Åska
– Norrsken
– Lokatorberäkning
– QRZ callsigndatabas
– Bandplaner samt
– Hederskodex – Vett och etikett på banden.

Tack till medverkande
Jag vill tacka vår systemprogrammerare som skrev ny kod, så att underhållet av vår HelpDesk blev kraftigt förenklat, samt alla som deltagit genom att föreslå lämpliga länkar och sorteringsordning.
73
//Erik SM7DZV

Författare: SM7DZV