Leif SM7DQH 80, Stig SM5DUB och Sven-Olof SM6NIG 75 och Göran SM5US 70 år

Torsdagen den 4 september 2014 firar vi följande fyra medlemmar:

SM7DQH

Leif Schöld, SM7DQH, Häljarp, fyller 80 år. Han blev medlem i SSA i juni 1963 och hade då en boxadress i Helsingborg. Någon tid hade Leif även Landskrona som postadress, men sedan 1975 är det den nuvarande adressen som gällt. Häljarp ligger i Landskrona kommun och har en folkmängd på c:a 2800. QSL-kortet är från ett QSO med Ingemar SM6CAW på 80 meter CW den 29 april 1963. Den 16 december 2002 bestämde sig Leif för att bli Ständig Medlem #301.

Näste man är Stig Comstedt, SM5DUB, Norrköping, som fyller 75 år. Jag har fått bedriva lite detektivarbete för att få fram uppgifter om Stig och något QSL har jag inte funnit ännu. Den 28 maj 1962 fick Arne Sönnergaard signalen SM5DUB. Det verkar dock som att han hade den väldigt kort tid och bytte till SM5AM, som han hade fram till sin död i oktober 1998. I callboken som kom ut 15 september 1963 står det att signalen SM5DUB innehades av en S A Stenberg, boende på Rörstrandsgatan i Stockholm. 1964 är adressen Walleniusrederierna; 1965 Norrköping; 1966 Handen. I callboken 1968 står det S A Stenberg, c/o Comstedt, Solna, och 1970 är det Stig Comstedt, Solna, som innehar signalen SM5DUB. Något eller några år i Rimbo blev det även innan han 1975 definitivt bosatte sig i Norrköping igen.

Sven-Olof Karlsson, SM6NIG, Karl Gustav, fyller även han 75 år. Inte heller här har jag lyckats finna något QSL-kort, men jag kan informera att Sven-Olof fick sitt T-certifikat #16879 den 9 februari 1982. En månad senare, den 10 mars, blev Sven-Olof medlem i SSA. Postadressen var då Nolgärdet, Veddige, men är nu Karl Gustav. Jag tror emellertid att Sven-Olof bott på samma ställe hela tiden och att det är postadressen som ändrats. Karl Gustav ligger i alla fall nordost om Varberg och har lite under 500  invånare.

SM5US ss
Så har turen kommit till en av våra kända medlemmar, Göran Odhnoff, SM5US, Bromma, som fyller 70 år. Han blev medlem i februari 1961 och bodde då på Banérgatan i Stockholm. Sedan blev det Danderyd 1970 och Sollentuna 1971 innan Bromma blev slutdestinationen 1979. QSL-kortet här ovan är från den 3 april 1961 då Göran hade QSO med Ingemar SM6CMU på 40 meter CW. Göran var ekonomiskt lagd och hans arbetsliv har kantats av ekonomiska toppjobb, vilket ledde till att han från 1988 tog på sig det ansvarsfulla men icke på något sätt inkomstbringande jobbet som 1:e revisor i SSA, en post som han innehade i nästan två decennier. För sina insatser fick Göran en hedersnål 1997, och år 2000 invaldes han till Hedersmedlem #60 i SSA.

SM5US 64
Detta QSL använde Göran i mitten av 60-talet. Som framgår av kortet (klicka på bilden) så hade han QSO med SM5SSA den 7 mars 1964 på 80 meter CW. Detta var innan SK-signalerna infördes för klubbar.

Vi ber att få framföra våra hjärtligaste gratulationer till våra fyra jubilarer!

Författare: SM6JSM