Vad gäller på 5 MHz egentligen?

5 MHz
Viss förvirring verkar råda angående den nya internationella allokeringen på 5 MHz. Tyvärr kan nog vi på SSA själva ha bidragit till förvirringen i decembernumret av QTC.

Vid WRC-15 i Geneve i november kom man överens om en ny internationell allokering för amatörradio i bandet 5351,5 — 5366,5 kHz. Allokeringen är sekundär, vilket innebär att annan trafik har prioritet och inte får störas. I Europa är den högsta tillåtna effekten 15 watt EIRP. Definitionen relativt EIRP innebär att effekten måste reduceras om man har en antenn med någon form av riktverkan. Den nya internationella allokeringen gäller från 1 januari 2017, men inte nödvändigtvis i Sverige.

Ingenting händer nu.

Så vad gäller då för svenska förhållanden? Den nya allokeringen träder inte i kraft förrän om ett drygt år, och även då är det osäkert om den kommer att gälla oss. Från Post- och telestyrelsen har aviserats att man även fortsättningsvis kan tilldela experimenttillstånd på de fyra kanaler som under ett par år använts i Sverige. Det är alltså inte fritt fram, utan de svenska amatörer (och icke-amatörer) som vill prova på 5 MHz måste fortfarande ansöka om särskilt tillstånd hos PTS, även under 2016.

Som framgår av bilden ovan grenslar de fyra svenska kanalerna det nya internationella bandet, dit vi kan kan förvänta oss att amatörtrafiken i vår omvärld så småningom kommer att koncentreras.

En fördel med att PTS fortsätter som förut är att vi har möjlighet att använda högre effekt, upp till 100 watt PEP. En nackdel är såklart att våra utländska motstationer kan ha svårt att hitta oss, så länge vi inte får sända i deras band.

Författare: SM5PHU