Utbildningsbidrag för SSA-anslutna klubbar

Antalet nya radioamatörer har kraftigt minskat under 2018. En förutsättning för en positiv utveckling är utbildning och provförrättning. För att motivera klubbar att organisera utbildning och genomföra provförrättning har SSA:s styrelse beslutat följande:

Då en klubb, som är medlem i SSA, genomfört ett planerat och i förväg annonserat utbildningsprogram vilket avslutats med en formell provförrättning utgår ett bidrag på 3000 SEK. Detta gäller oavsett antalet elever och oavsett deras provresultat. Detta erbjudande gäller för kurser som genomförs under 2019. Även kurser som redan påbörjats.

  • Utbildning på distans med konkret kursprogram fastställt av klubb kvalificerar klubben för bidrag.
  • Provförrättning efter självstudier är ej kvalificerande
  • Omprov är ej kvalificerande.
  1. Skicka kopia av inbjudan till utbildning samt kursprogram till kansliet, therese@ssa.se och till qtc@ssa.se för annonsering om det inte redan har gjorts.
  2. I samband med certifiering kommer Jonas, SM5PHU att kontrollera om förutsättningarna för bidrag är uppfyllda.
  3. Jonas informerar vederbörande klubbordförande och begär en faktura för utbildningsstöd.

Styrelsen
2019-02-26

Author: SM5PHU