Ny EU-standard för störningar från PLC godkändes redan i slutet av 2013

homeplug
Ett Homeplug nätverk. Klicka på bilden för artikel i PC för Alla

Uppdaterad 2014-06-13 klockan 1222
Anders SM6CNN påpekar i en kommentar till det österrikiska uppropet mot en “befarad”  ny standard för störningar från ledningsbunden datatrafik att den antagits redan i slutet av 2013.
En av uppgifterna för den EMC-grupp, som är under bildande inom SSA, torde därför bli att identifiera och belysa praktiska erfarenheter hur mycket dessa PLC (läs homeplugs) kan komma att störa radioamatörer i praktiken.

– Den ”befarade” nya standarden godkändes av CENELEC redan 2013-10-09. Den fastställdes som svensk standard, SS-EN 50561-1, 2013-12-18 och heter: Utrustning för dataöverföring i lågspänningsnät – Radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder – Del 1: Utrustning avsedd för bostadsmiljö, skriver Anders.

“Speciell hänsyn har tagits till amatörradiobanden”
“Speciell hänsyn har nu tagits till  amatörradiobanden. Störnivåerna är ”notchade” så att lägre störnivå gäller på amatörbanden än på andra frekvenser”, skriver Anders i kommentaren. “Höga störnivåer utanför amatörbanden kan däremot inte uteslutas.”

“Notchningen innebär inte att störsignalerna är noll. Det kan också uppträda interferenser med andra apparater. Det är alltså viktigt att kartlägga om och hur våra band påverkas. En uppgift för SSA:s kommande arbetsgrupp för EMC. Önskvärt är att SSA får tillgång till den mättekniska resurs som krävs så att vi även kan mäta störningar från PLC-utrustning avsedd för bostadsmiljö.”

Stefan SM4OTI har letat upp en artikel i Elektroniktidningen, när den presenterade den nya standarden. Informationen Stefan refererar till är finns i en artikel den 19 december 2013 om den nya standarden EN50561-1 för dataöverföring via lågspänningsnätet i bostadsmiljö.

– Intressant att se att radioamatörer har lobbat mot Europaparlamentet och fått gehör för lägre gränsvärden på amatörradiobanden” skriver Stefan.

” Jag har själv laddat ned EN50561-1 och kollat genom standarden och det är en del finurliga mätmetoder för att kontrollera störnivån på bland annat amatörradiofrekvenserna. Jag förstår dock inte allt som står i standarden beträffande mätmetoderna. Verkar lite halvkrångligt samt tidskrävande att göra en setup för mätning. Mätningarna ska ske i många steg för att säkerställa nivåerna.

Dynamisk uteffekt föreskrivs
Intressant att se att det ska finnas dynamisk uteffektreglering på denna typ av utrustning. Det liknar mobiltelefonin. Utrustning ska inte sända med mer effekt än som behövs för att överföra data mellan punkt A och punkt B. Det innebär att om sändare och mottagare är lokaliserade nära varandra så ska sändaren dra ned sin uteffekt och inte sända med onödig hög uteffekt.

Efterlyser praktiska erfarenheter
Dock som Anders (6CNN) skrev i tidigare mejl är det av intresse för kommande EMC-grupp inom SSA att efterlysa praktiska erfarenheter hur mycket dessa PLC (läs homeplugs) kan komma att störa radioamatörer i praktiken. Speciellt som vi går mot snabbare och snabbare dataöverföringshastigheter som kommer att kräva mer bandbredd och potentiellt bli störsändare inom amatörradiofrekvenserna (och andra frekvenser)”, sammanfattar Stefan.

Leif SM5BSZ: – Många lider av onödiga störproblem
I en tekniskt inriktad kommentar till problemet med diskuterar Leif SM5BSZ hur valet av frekvenser för dataöverföringen påverkar störningarna från systemen:
” Jag följer åtskilliga mailinglistor och vet att många lider av (onödiga) störproblem. Jag har gjort 4 videos som tillsammans (förhoppningsvis) förklarar problemen och sedan visar hur man kan eliminera dom. Jag har förfärliga störningar på mellanvåg i mitt hus. Datorer, lysrör, dimmers, mm. gör att mellanvågen är obrukbar. Att placera antennen långt från huset hjälper inte alls ifall man inte eliminerar strömmarna på koaxkabelns utsida. Det kan man lätt göra och då visar det sig att det räcker att sätta antennerna 10 till 15 meter från huset Både dom elektriska och dom magnetiska fälten är extremt lokala.
Skulle “homeplug” tillåtas använda 14 MHz (kvartsvåg=5m) finns risk att ledningsnätet strålar. Fria vågor avtar bara med kvadraten på avståndet och det skulle krävas orealistiska avstånd för att få störfri miljö för våra antenner.
Här är länkar till videofilmerna som Leif gjort. För att få grepp om frågan rekommenderar Leif att man ser samtliga fyra filmer.
https://www.youtube.com/watch?v=ItLkn8r4s3E [1]
https://www.youtube.com/watch?v=zsZTX7MQSGQ [2]
ttps://www.youtube.com/watch?v=kgMbaJDFu9M [3]
https://www.youtube.com/watch?v=C65u7Pmz7a0 [4]

Österrikiskt upprop mot EU-lobby
Denna fråga har kommit upp efter en artikel här på ssa.se om ett österrikiskt upprop mot lobbyister som försökt, eller försöker, att få EU att höja gränsvärdena för strålning från ledningsbunden dataöverföring.

Den fråga som Sten SM7WT aktualiserade handlade framför allt om dataöverföring över vidsträckta kraftnät, medan den nya standard som åberopas ovan syns reglera utförande av system för dataöverföring på villa- eller lägenhetsnivå.

Redaktionen kan i dagsläget inte avgöra ifall de lobbyaktiviteter som avses i det österrikiska uppropet avser lokala system, som ju omfattas av den beslutade standarden, eller om det avser dataöverföring över högspänningsledningar i kraftbolagens regi, det som Sten hade som utgångspunkt för sin artikel.

Vi lär få anledning att återkomma, när vi vet mer.

Här är länken till vår första artikel i frågan.

//Erik SM7DZV

 

 

 

Författare: SM7DZV