Upprop mot lobbyistförsök att få EU tillåta ännu högre störningar från PLC-er

 

Uppdaterat 2014-06-09 klockan 1747
Sten Gülich SM7WT uppmärksammar i ett mejl till webbredaktionen en  pågående lobbyverksamhet i Brüssel, som syftar till att EU ska tillåta kraftigt höjda störningsnivåer för PLC. PLC betyder i det här fallet Power Line Communication. Wikipedia ger mera information om företeelsen. Sten berättar att OE9MHV har startat ett upprop för att stoppa höjningen av tillåtna störnivåer.

–  Tyvärr är sidan från början bara skriven på tyska, skriver Sten. OE9MHV och G7CNF arbetar nu på att snabbt omarbeta hela sidan till engelska.

Sten Gülich SM7WT uppmnara Sveriges radioamatörer att skriva under uppropet för att stoppa högre tillåtna störnivåer från från PLC-er.ansluta sig till

Lobbyister försöker manipulera lagstiftning och regler – Lobbyister arbetar för att manipulera lagar, regler och gränsvärden, skriver Sten. En av dessa gäller “Dataöverföring via eluttaget.” PLC-tillverkare begär nu att EU kraftigt höjer den tillåtna nivån av de störningar, som deras system orsakar. Skälet är att tillverkarna inte klarar av dagens krav.

– PLC innebär att man överför data med hjälp av de befintliga kraftledningarna i huset. Dessa är inte konstruerade för, och direkt olämpliga för,  överföring av högre frekvenser. På detta sätt blir ledningarna i ett hus antenner till en okontrollerad radiosändare, som strålar bredbandssignaler över HF och VHF.

Störningar från bredband över kraftnät
–  Det finns även elbolag, som planerat att använda elnätet som alternativ till ADSL och fibrer. För några år sedan tänkte vårt lokala elbolag starta ett sådant nät, detta med en transformatorstation tio meter från vårt hus! Dessbättre bytte företaget VD och det blev tyst med planerna. Även i Malmö fanns långt gångna planer på ett sådant nät. Det har också blivit tyst om dessa planer. – Om man nu gett upp planerna eftersom man insett att man inte klarar störningsgränsen, vad händer då om gränsen höjs? Plockas då planerna åter fram? Risken är stor eftersom man begär att få höja nivån!

Du får lyssna till grannes störningar samtidigt som hans nät blir utslaget när du sänder…
– Medan du får lyssna på störningar från grannens bredband konstaterar han att hans nät blir utslaget, när du sänder. Vem tror du får skulden? – Varje anslutning till ett nätverk måste göras på ett strålningsfritt sätt enligt stränga normer. Dessa normer måste givetvis även gälla för PLC, betonar Sten.

Viktig teknisk info om PLC
SK2AU visar en video av LA4AMA, där han låter oss höra hur det låter med dagens norm. Tänk dig då hur det kan bli om vi inte agerar! –  G7CNF visar hur hans DAB radio tystas helt av en PLC-enhet – Viktig teknisk information om PLC har bl.a. publicerats av DJ5IL.

Norska Post og Teletillsynet utfärdade säljförbud
Norska Post og Teletillsynet, Norges motsvarighet till svenska PTS, har gjort mätningar på TP-link TL-PA511 (AV gigabit Powerline Adapter). NPT fann att adaptern störde mer än vad gränsvärdena tillät. Myndigheten skriver i sin redovisning:
“For å kontrollere om utstyret tilfredsstiller de tekniske kravene er det utført målinger av utvalgte parametere i henhold til følgende EMC-standarder: EN 55022:2010 CISPR 22:2008 Utstyret oppfyller ikke kravene i CISPR 22 i kapitlene «Limits of mains terminal disturbance voltage» og «Limits for radiated disturbance».” NPT utfärdade därför försäljningsförbud för den aktuella apparaten.

-Uppropet mycket viktigt och mycket brådskande
– Tillverkarna klarar inte dagens nivåer, sammanfattar Sten. Hur skall det då bli, om gränsen höjs? Agera i dag! Det är bråttom, EU skall snart fatta beslut! Vi måste alla hjälpa till att stoppa denna onödiga störningskälla genom att omedelbart underteckna petitionen innan det är för sent.

73!  Sten  SM7WT

 

//Erik SM7DZV

Redaktionell not (2014-06-09 klockan 1747) Beteckningen PLC är tyvärr inte entydigt definierad. PLC används som förkortning för såväl Programmable Logic Controller som för Power Line Communication. Det var tidigt i morse, när redaktionen i sin oändliga läsaromsorg försökte förklara vad allt handlade om, som förklaringen hämtades ur en galen tunna med grumligt vatten. Det är uppenbart att teknikerna själva inte är entydiga, mer än inom sin egen disciplin. Det är inte lätt för Wikipedia heller. Wikipedia är redaktionens alltid trogna tjänare när det gäller att KUVSGEHO (klura ut vad som grejen egentligen handlar om). Men ibland går vi på en nit. Shit happens. Tack alla som hjälpt till att vrida förklaringen rätt. // Erik SM7DZV

 

Författare: SM7DZV