Tredje solutbrottet för dygnet

D-Rap redovisar mycket kraftig dämpning i det låga kortvårgsområdet, efter den senaste solfacklan.  (För mer om D-Rap och dämpning i Jonsfären: se vår  Helpdesk och Återvinningen "Om absorbtion i jonosfären..." 2014-09-25)
D-RAP redovisar mycket kraftig dämpning i det låga kortvårgsområdet, efter den senaste solfacklan under eftermiddagen i dag. (För aktuell redovisning av D-RAP och dämpning i Jonosfären: se vår Helpdesk. Läs mer om D-RAP i Återvinningen “Om absorbtion i jonosfären…” 2014-09-25)

Solfläcksgruppen AR2192 ställde till med ett tredje utbrott för dygnet, det mest instensiva med max röntgenstrålning 15:47 SNT, vilket också kan ha påverkat konditionerna i SM.
Magnitud X1.7.

Space Weather Message Code: ALTXMF
Serial Number: 237
Issue Time: 2014 Oct 27 1425 UTC
ALERT: X-Ray Flux exceeded M5
Threshold Reached: 2014 Oct 27 1423 UTC
NOAA Scale: R2 – Moderate
NOAA Space Weather Scale descriptions can be found at
www.swpc.noaa.gov/NOAAscales
Potential Impacts: Area of impact centered on sub-solar point on the sunlit side of Earth. Extent of blackout of HF (high frequency) radio communication dependent upon current X-ray Flux intensity. For real-time information on affected area and expected duration please see http://www.swpc.noaa.gov/drap.

Tnx Kjell – PB3SM/SM6CPI

Författare: SM7DZV